Menu

Arbeidsongeschiktheid

De terugval in uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan groot zijn. Zo groot dat het in elk geval van belang is dat u erover nadenkt. Het is een optie om dat risico bewust te lopen en financieel niet af te dekken. Maar weet in elk geval wat u te besteden hebt als u volledig of deels arbeidsongeschikt raakt.

Dit geldt natuurlijk in hoge mate voor ondernemers. Zij hebben niet de beschikking over een sociaal vangnet. Werknemers hebben altijd nog de regelingen van de WIA. Maar ook voor hen is er meestal sprake van minder inkomen, tegenover vaak hogere uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit.

Hoeveel risico wilt u lopen met uw inkomen? Aan u de keuze. Ons advies: baseer die keuze op inzicht en overzicht. Daarbij kan Van Houwelingen Financiële Diensten u helpen.

Meer weten over onze financiële dienstverlening?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u misschien een vraag of opmerking over onze dienstverlening? U kunt ons vrijblijvend bellen op +31 (0) 318 – 59 51 15 of ga naar contact.

Ga naar contact